Digital Marketing

Digital Marketing

Lựa chọn nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Nếu phải thuê nhân viên Digital Marketing: Một nhân viên chỉ làm giỏi vài nghiệp vụ trong vô số việc cần làm.
  • Nếu thuê dịch vụ của công ty truyền thông: Không đủ chi phí và không có người quản lý.

Phượng Các dung hòa hai khó khăn trên để doanh nghiệp nào cũng có thể làm digital marketing chuyên nghiệp với chi phí có như không!